Barış Parkı

ANITKABİR 750.000 m2’lik bir alan üzerinde kurulu olup bu alanın yaklaşık 120.000 m2’lik kısmı Anıt Bloğu, 630.000 m2’lik kısmı ise Barış Parkı dır. Barış Parkı Doğu ve Batı Parkı olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır

Anıtkabir inşaatı sırasında, Anıtkabir’i çevreleyen alanda Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” özdeyişinden ilham alınarak, çeşitli yabancı ülkelerden ve Türkiye’nin bazı bölgelerinden getirilen fidanlara “Uluslararası Barış Parkı” oluşturulması düşünülmüştür. Böylece, Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı, yaşamı boyunca dünyada ve yurtta sağlamak için büyük mücadeleler verdiği barışı temsil eden bir park ile çevrelemiştir.

Anıtkabir’in çevresine ilişkin ilk peyzaj çalışmalarına 1946 yılında başlanmıştır. Alman Mimar Prof. Paul Bonatz’ın önderliğinde Prof.Emin Onat ve Prof. Sadri Aran’ın görüşleri ve fikir alışverişi sonunda, sanat ve bilim açısından etüt ve analizlere dayalı olarak çevre düzenlemesine ilişkin uygulama projeleri Prof. Sadri Aran tarafından hazırlanmıştır.

Prof.Bonatz’ın değerli önerilerine göre hazırlanan bu projede;

Anıtkabir yapısının taçlandırıldığı tepe, planlamanın ağırlık merkezi olacaktır.

Bu tepenin çevresinde, eteklerinden başlamak üzere geniş bir yeşil kuşak oluşturulacaktır.

Bu yeşil kuşak içinde çok seyrek olmak üzere, yalnız üniversiteler ve kültür yapıları yer alacaktır.

Rasattepe’nin eteklerinde yüksek boylu ve büyük hacimli ağaçlardan yeşil kitleler oluşturulacak, bu kitleler Anıt’a yaklaştıkça renkleri bozlaşacak ve bozkırın basık formlu boz renkli bitki fizyonomisine bürünerek, Anıtın heybetli yapısı önünde adeta sönerek silinecektir.

Aslanlı yol, iki tarafı ağaç kitlelerinden oluşan yüksek çitlerle kent peyzajının etkisinden sıyrılacaktır. Çünkü, bu yeşil koridora giren ziyaretçiler, görsel yönden dış alemle ve kentle bağlantılarını keserek manevi bir hazırlıktan sonra Ata’nın huzuruna çıkmalıdır.

4 Mart 1948 günü Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek ve Prof. Sadri Aran’ın hazır bulunduğu toplantıda; Anıtkabir Parkı’nın peyzaj çalışmalarına derhal başlanmasına, projeye uygun olarak lüzumlu ağaç ve süs bitkilerinin gerek Çubuk Barajı Fidanlığından ve gerekse Ankara dışındaki fidanlıklardan temin edilmesine, bu amaçla park sahası içinde bir fidanlık kurulmasına karar verilmiştir. 1950-1960 yılları arasında bu fidanlık ile Eskişehir, İstanbul, Samsun fidanlıklarından getirilen bitkilerle ağaçlandırma çalışmalarına yoğun olarak devam edilmiştir.

Bayındırlık Bakanlığınca başlangıçta Barış Parkı’na 150.000 civarında ağaç ve süs bitkisinin dikilmesi planlanmış ancak çeşitli nedenlerle zaman içinde parkın sınırları daralmış ve Prof. Bonatz’ın önerileri gerçekleştirilememiştir. Bugün Barış Parkı’nda 104 ayrı türde yaklaşık 50.000 adet süs ağaç ve çalısı bulunmaktadır.


Genel Özellikleri: Çamgiller (Pinaceae) familyasından Cedrus cinsini oluşturan iğne yapraklı ağaç türüdür. Genel olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde, Anadolu’da batı, orta ve doğu Toroslarda doğal olarak yayılış gösterir. Kuzeyde Erbaa ve Niksar çevrelerinde küçük ve izole bir yayılış gösterir. Gövde Özellikleri: 40 m.ye kadar boy, 3 m.ye kadar çap yapabilen genç iken piramit görünüşlü, yaşlılarda geniş, yassı tepeli, düzgün gövdeli güzel görünüşlü bir ağaç türüdür. Genç yaşlarda sivri tepeler oluşturur. Yaşlandıkça yayvan ve basık bir tepe yapar. Sık meşcerelerde gövde yapısı düz, az dallı ve dolgundur. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar genellikle üç köşeli, yatay kesitlerinde bitişik iki adet reçine kanalı bulunmaktadır.Yapraklar uzun sürgünler üzerinde tek tek, seyrek ve dağınık olarak dizilirler. İğne yapraklar dökülmeden ağaç üzerinde 3-6 yıl kalırlar. Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Amerika Birleşik Devletleri(100 adet),Hindistan(289 adet),İtalya(7 adet)

Genel Özellikleri:

Betulaceae (huşgiller)familyasından Carpinus cinsini oluşturan ağaç yada ağaçcıklardır. Trakya, Ege, Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösterir. Genellikle kuzey ve güney kıyı bölgelerimizin karışık ormanlarında bulunur.

Gövde Özellikleri:

Girintili grimsi kabuklu gövdelere sahip bir ağaç türüdür. Bu gürgen ağacının boyu yaklaşık 20 metre civarına kadar uzayabilmektedir.

Yaprak Özellikleri:

Yumurta biçimindeki yapraklarının kenarları dişlidir. Yaklaşık 1 cm uzunluğunda, sivri uçlu ve sert kabuklu meyveleri, yaprağı andıran üç toplu bir meyve örtüsüyle kaplıdır. Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Norveç(12 adet),Finlandiya(270 adet),Fransa(25 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Kuzey Amerikadır.Betulaceae (huşgiller) familyasının betula cinsinden ağaç veya ağaççıklardır.

Gövde Özellikleri:

Gövde kabuğu ya düzgün veya yırtılmış olarak görülür. beyaz veya boz esmer renklidir. dalları ince ve narin kızıl kahve renklidir.Boyu 20 metreye kadar ulaşabilir. Ağaç yaşlandıkça gövdesinde derin çatlaklar oluşur.

Yaprak Özellikleri:

Yapraklar normal olarak dizilmiş, kenarları ince veya kaba dişli ya da lopludur. Yapraklar elle ezildiğinde güzel kokar.Kışın yapraklarını döker.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İsveç(10 adet),Yugoslavya(10 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Akdenizdir. Çam ağacı, Pinaceae (çamgiller) familyasından Pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türlere verilen ad. Genç Çam ağaçlarının tacı genellikle konik dalları yatay ve çevrel dizilişlidir. Yaşlı ağaçların tacı ise yuvarlak, düz ya da yayvan olabilir. Gövde Özellikleri: Türlerin çoğunda gövde kabuğu kalın, pürüzlü ve çatlaklıdır. Çam ağaçları kuraklığa dayanıklı olmakla birlikte, iyi gelişip çoğalabilmeleri için temiz hava ve bol ışık gerekir. Çok çeşitli yüksekliklerde yetişir boyları 10-20m’ye ulaşabilir. Yaprak Özellikleri: Kışın yapraklarını dökmiyen, genellikle ormanlar teşkil eden iğne yapraklı ağaçlar. Açık tohumlu bitkilerin kozalaklılar sınıfındandır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İsrail(30 adet)

Genel Özellikleri: Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişen melez cinsidir. Melez, çamgiller (Pinaceae) familyasından Larix cinsini oluşturan yaprak döken iğne yapraklı ağaç türüdür. Gövde Özellikleri: Boyları 30 m'yi bulabilen, iğne yapraklı, sarkık dallı ağaçlardır. Cinsin üyelerinden Avrupa melezi (Larix decidua) ve Amerika melezi (Larix laricina) kırmızı, sert, bol reçineli odunları için yaygın biçimde yetiştirilir. Yaprak Özellikleri: Yapraklar uzun sürgünlerde tek tek spiral dizili, kısa sürgünde 30-50'li demetler halindedir. 2-4 cm uzunlukta, 1,5-2 mm genişlikteki iğne yaprak, yumuşak, düz, dar ve koyu yeşil renklidir. Sonbaharda altın sarısı bir renk alır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Fransa(30 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Kuzey Amerikadır.Çamgiller (Pinaceae) familyasından olan bir ağaç türüdür. Cilalı görünümlü ve koyu yeşildir. Enine kesitleri dört köşelidir. Soğuğa dayanıklıdır. Güneş sever, yarı gölgeye dayanıklıdır. Suyu iyi akıntılı, nemli toprakları sever.

Gövde Özellikleri:

40-50 metre, bazen de 60 metre boylara ulaşan, 1,5-2 metre çap yapabilen, dolgun ve düzgün gövdeli, sivri tepeli önemli bir orman ağacı türü.Kabuk genç gövdelerde genelde açık renkli ve düzgün, yaşlı gövdelerde koyu renkli ve çatlaklıdır. Dallar çevrel olarak sık bir halde tüm gövdeye yerleşmiştir.

Yaprak Özellikleri:

Genç sürgünler ince, açık renkli ve tüylüdür. Tomurcuk kahverengi, sivri ve reçinesizdir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Fransa(25 adet)

Genel Özellikleri:

Akdeniz İkliminin görüldüğü Ege ve Akdeniz Bölgelerinde çok bulunurlar. Korsiko çamı çamgiller (Pinaceae) familyasından bir ağaçtır. Türk Çamı - Türk Kızılçamı olarak da bilinir. Deniz seviyesinden 1000-1200 m yüksekliğe kadar ulaşabilirler.

Gövde Özellikleri:

Doğu Akdeniz'e özgü 5-20 m. boylarında hızlı büyüyen ve ışığı seven kalın dallı bir çam türüdür. Genç sürgünleri kalın ve kızıl renktedir. Kabuk genç bireylerde düzgün boz renkte iken yaşlılarda derince yarılır, esmer kırmızımsı renkte ve kalın kabuk durumunda görülür.

Yaprak Özellikleri:

İğne yapraklar 10-16 cm uzunluğunda kalın sert ve koyu yeşil renktedir. Kozalak 6-11 cm boyunda, parlak açık kahverengi olup topaç biçimindedir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Fransa(40 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Orta Amerikadır. Kayıngiller (Fagaceae) familyasından olan bir ağaç türüdür. Bir ya da iki yılda olgunlaşabilen, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayılış gösteren bir türdür. Gövde Özellikleri: 25 m kadar boylanabilen, meyveleri uzun bir sap üzerinde bulunan bir ağaçtır. Yaprak Özellikleri: Yapraklarını döken bir ağaç türüdür. Yapraklar çok kısa saplıdır. Dip tarafa doğru daralır ve iki adet kulak memesi ile sonuçlanır.Olgun yaprakların her iki yüzü de tüysüz, üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü mavimsi yeşildir. Alt kenarları derin lobludur.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Fransa(20 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Kuzey Amerika'dır. Ülkemizin sahil parklarında yetiştirilir. En İyi gelişimini derin, gübreli, iyi drenajlı ve balçıklı topraklarda yapar. Güneşli ve rutubetli yerleri sever. Soğuğa mutedil derecede dayanır. Gövde Özellikleri: Boyları 15-25 m ye kadar ulaşabilir. Ekim'de olgunlaşan tohumlar 1.5-2 cm. büyüklüğünde, koyu kahve renkli, yarım küre şeklinde ve sert kabuklu olur. Yaprak Özellikleri: Sonbaharda loplu gibi ilginç biçimli yapraklarını dökmeden önce hoş renklere bürünürler.Tohumları ve Palamutları bulunur.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Almanya(25 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Kuzey Avrupadır.Huşgiller (Betulaceae) familyasından olan bir ağaç türüdür. İyi bir mobilya ağacıdır. Oturma mobilyalarında, oymalı işlerde, müzik aletlerinde, kızak ve kayak, kontrplâk üretiminde, fıçı, makara mekik, ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır. Gövde Özellikleri: 15 m'ye kadar boy yapabilen bir huş türüdür.Kabuğu beyaz, tomurcuklar yapışkan ve büyükçedir. Yaprak Özellikleri: Yapraklar kızılağaç yaprağına benzer. Bu nedenle kızılağaç yapraklı huş adı verilmiştir. Yapraklar, yuvarlakça, yumurta-ters yumurta ya da elips biçiminde olup ucu birdenbire sivrilir. Meyve, 3 mm boyunda, kanatları oldukça dardır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Almanya(10 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Orta Avrupadır Ihlamurgiller (Tiliaceae) familyasından olan bir ağaç türüdür.Doğramacılıkta kıymetli olan beyaz ve hafif bir odun verir. Ihlamur kabuğundaki lifler ip ve kaba dokumalarda kullanılır. Gövde Özellikleri: Boyları 20-30 m'ye kadar ulaşabilir. Önce düz olan ağaç gövdesinin kabuğu yaşlandıkça çatlar. Yaprak Özellikleri: Büyüklüğü 5-10 cm arasında değişen yaprakları genellikle yürek şeklinde ve çarpık, kenarları dişli ve uzun saplıdır. Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve karakteristik bir kokuya sahiptir. Çok geç açan bu çiçekler (Haziran-Temmuz) kurutularak çay gibi içilir. Güzel kokulu çiçeklerinden dolayı ve bir gölge ağacı olarak yetiştirilir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Almanya(15 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Orta Asyadır. Kayın kayıngiller (Fagaceae) familyasının Fagus cinsinden değerli orman ağaçlarıdır.Mobilya yapımında kullanılır.

Gövde Özellikleri: Boyu 10 metreye kadar ulaşabilir. Açık gri veya koyu gri renkli kabukları ağaçların hayatı boyunca çatlamadan düz ve pürüzsüz kalır.

Yaprak Özellikleri: Kışın yaprağını döken orman ağaçlarıdır. Sürgünler pseudoterminal tomurcukludur ve yan tomurcuklar iki sıralı sarmal dizilirler. Çok sayıda pullarla örtülmüş bulunan iğ biçimindeki sivri uçlu ve büyük tomurcuklar sürgünlere yatık değil, onlarla açı yapacak şekildedir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Almanya(9 adet)

Genel Özellikleri: Kuzey Afrika, Cezayir, Fas ve Atlas Dağlarında doğal olarak yetişen sedir türüdür. Çamgiller (Pinaceae) familyasından olan bir ağaç türüdür. Gövde Özellikleri: 40 m'ye kadar boy ve 3 m kadar da kutur büyümesi gösterir. Piramit biçimlidir. Dipten itibaran dallanır. Yaşlanınca da bu formunu kaybetmez. Yaprak Özellikleri: Yaprakları mavi-yeşil, gümüşi gri veya nadiren açık ya da koyu yeşil renkli olup 2-2,5 cm uzunluğundadır. Kozalakları parlak açık kahverengi, 5-7 cm uzunlukta ve uç kısmı basıktır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Almanya(5 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Akdenizdir. Çam ağacı, Pinaceae (çamgiller) familyasından Gençken yuvarlak, yaşlı halde dağınık şemsiye gibi bir yapıya sahiptir. Gençken kuvvetli büyür. Gövde Özellikleri: Boyları 20-25 m ye kadar çıkabilir. Düzgün bir gövdeye ve bu gövdeden dik olarak çıkan yatay duruluş dallara sahiptir. Yaprak Özellikleri: İğne yaprakları parlak açık yeşil renkli, 10-20 cm uzunlukta ve uç kısmı sivridir. kozalakları kestane renginde, yumurtamsı veya yuvarlak 10-15 cm uzunluk, 6-10 cm genişlikte, çok kısa saplı ve genellikle reçinelidir. Tek veya iki tanesi karşılıklı dizilmiştir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İtalya(8 adet)

Genel Özellikleri:

Güney ve Kuzey yarımküremizin ormanlarında geniş yayılış gösterir. Bu familya 15 cinsi ve 140 kadar türü ihtiva eder. Bu familya mensuplarından Juniperus (Ardıçlar) yaklaşık 60 türle temsil edilir.. Halk arasında ünlü güve giremez diye tanımlanan çeyiz sandığı yapımında ve sualtı inşaatında kullanılır.

Gövde Özellikleri:

10-15 metreye kadar boylanabilen, her dem yeşil bir ağaçtır. Dallar gövdeye yatay denebilecek şekilde açı yapar. Genel görünüşü sütundur.

Yaprak Özellikleri:

Yapraklar daimi yeşil, pul yaprak ve iğne yaprak halindedir.Pul yapraklı olanlarda

yapraklar karşılıklı, iğne yapraklı olanlarda ise yapraklar çevreli dizilmişlerdir. Her iki yaprak tipine bazı türlerde bir arada rastlanır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İtalya(5 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Avrupa ve Kuzey Amerikadır. Yurdumuzda Karadeniz ve Marmara Bölgeleri'nde doğal olarak bulunur ve 2500 m. rakıma kadar çıkar. Cupressaceae familyasına ait olan bir ağaç türüdür.

Gövde Özellikleri:

Boyu 10, ender olarak 25 m'ye kadar ulaşan bir ağaç, fakat çoğunlukla yuvarlak veya yere yatık bir çalı halindedir. Gri-esmer kabuk ufak levhalar halinde çatlaklıdır.

Yaprak Özellikleri:

Kısa sürgünlerde ikili olarak yer alan yapraklar 3-8 cm boyunda, kenarları ince dişlidir. 2-7 cm uzunluğundaki kozalak çok

kısa saplıdır. Dik, yan veya sarkık durur. Kozalak pullarının kalkanı piramidal, çıkık ve basıktır. Göbek siyah bir halka ile çevrelenmiştir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İtalya(4 adet)

Genel Özellikleri:

Akçaağaçlar dünyanın tropik bölgeleri dışında kalan birçok yerinde Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika' da doğal yayılış gösteren 150 türe sahiptir. Yurdumuzda 10 kadar türü doğal olarak bulunur. Akçaağaç (Acer), akçaağaçgiller (Aceraceae) familyasına ait bir ağaç cinsidir.

Gövde Özellikleri:

Yaşlı bireylerinin boyları türüne göre 10-30 m arasında değişebilir.Gövdeleri oldukça sağlamdır.

Yaprak Özellikleri:

Yaprak şekilleri de türüne göre değişiklik gösterir ve genellikle lopludur. Sarımsı yeşil renkteki çiçekleri salkım

halindedir.Gitar yapımında sap olarak sık kullanılan bir materyaldir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Kanada(15 adet)

Genel Özellikleri:

Kuzey Amerika'nın doğu bölgelerindeki ormanların yerli türüdür. Akçaağaç ailesinden yaprak döken uzun ömürlü büyük bir ağaçtır. Koyu gölge ve güzel güz rengi sağlayan ormanın devlerindendir.

Gövde Özellikleri:

Boyu yaklaşık 30 metreye kadar çıkabilir. Gövdesi kabuksu ve damarlıdır.

Yaprak Özellikleri:

Çoğunlukla kışın yaprağını döken ağaç ve ağaççık halinde odunsu bitkilerdir. Sürgünlerde karşılıklı olarak yer alan tomurcuklar ya kiremitvari dizilen pullar veya dışarıdan görülen iki pul ile örtülmüştür.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Kanada(15 adet)

Genel Özellikleri:

Dünya üzerinde ılıman iklim bölgelerinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yayılış gösteririler. Karaağaç, karaağaçgiller (Ulmaceae) familyasının Ulmus cinsinden ağaç türlüdür.

Gövde Özellikleri:

Ortalama boyu 15m olan bu ağacın 30-40 m ye kadar çıkabilir.Kabuğu gençlerde ince düzgün damarlı yaşlı olanlarda ise derin çarpık damarlıdır.

Yaprak Özellikleri:

Yapraklarını döken uzun ömürlü orman ağaçlarıdır. Çok sayıdaki pullu tomurcuklar sarmal dizilmiştir. Yumurtamsı konik şekilde olan yaprakların kenarları çift dişli, tabanı

asimetriktir. Çiçekler erdişidir. Meyve basık endospermsizdir. Kabukları kalın ve boyuna çatlaklıdır. Kabuklar kolayca soyulur.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İspanya(1 adet)

Genel Özellikleri:

Çamgiller (Pinaceae) familyasındandır. Fransa ve Atlantik kıyılarında, Yunanistan'ın Ege kıyılarına kadar olan sahillerde doğal olarak görülür.

Gövde Özellikleri:

30 m boy, 2 m çap yapabilir. Gençken piramit formlu, yaşlı iken dağınık taçlıdır. Dallar bol, yana ve aşağı yönelmiştir.

Yaprak Özellikleri:

İğne yaprakları ikili, parlak yeşil 10-20 cm uzunlukta sert, batıcı ve sürgün uçlarında sık demetler halindedir. kozalakları kısa saplı, geniş yumurta biçiminde ucu sivri 10-20 cm uzunlukta, 5-8 cm genişlikte, ince kırmızı, sonra

yeşil, olgun halde açık kahverengidir. Genellikle 2-6 tanesi birarada, uçları aşağı meyillidir. Odunu bol reçinelidir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İspanya(4 adet),Portekiz(50 adet),Fransa(30 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Güney Amerikadır.Çamgiller (Pinaceae) familyasından bir çam türüdür. Karaçam ağaçları daha çok kıyı bölgelerinin yukarı kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kurar, hatta step bölgelerine kadar sokulur. Türkiye'de 2.527.685 hektar saf karaçam ormanı bulunmaktadır.

Gövde Özellikleri:

Karaçam ağaçları 35-40 m boy yapar. Yaşlı ağaçlarda gövde derin çatlaklıdır, kalın ve esmer kabukları vardır.

Yaprak Özellikleri:

4-8 cm uzunluğundaki iğne yapraklar koyu yeşil ve serttir Bu Ağaçlar bol reçineli tomurcuklara sahiptir büyük, silindirik ve uçları sivri, tomurcuk pullarının kenarları kirpiklidir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(8 adet),İngiltere(100 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Avrupadır. 20 kadar alıç türü ülkemizde batı ve Güney Anadolu ağırlıkta olmak üzere çeşitli bölgelere yayılmıştır.Orman ve yol kenarlarında rastlanan, koyu sarı veya esmer kırmızı meyvaları olan çalıya benzer bir ağaçtır.

Gövde Özellikleri:

Boyları 6 ile 12 metre arasında değişir. Zayıf kırılgan bir yapısı vardır. Dalları dikenlidir.

Yaprak Özellikleri:

Nisan-Mayıs aylarında kokulu ve pembemsi beyaz renkli çiçekler açar. Kışın yapraklarını döker.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(15 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Kuzey Afrikadır.Kadıntuzluğugiller familyasının örnek bitkisidir. Bahar sonu sarı renkli, kokulu çiçekler açan bir bitkidir. seyrek ormanlarda yetişen bir ağaçtır.

Gövde Özellikleri:

1–3m boyundadır. Dikenli çalı tarzı bir görünümü vardır.

Yaprak Özellikleri:

Yaprak dizilişleri sarmal, tek veya buket halindedir.Yaprakları açık yeşil renkli, oval biçimli, kısa saplı , derimsi yapılı, kenarları kızılımsı renkli, batıcı ve dişli olur.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(10 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Karadeniz ve Kafkaslardır. Yaklaşık 120 çeşit türü olan taflangillerden olan yeşil taflanın en büyük özelliği dört mevsim yeşil kalmasıdır.

Gövde Özellikleri:

Boyları 1 metreyi aşmaz. Gövdesi çelimsiz kabuğu ince ve düzgündür.

Yaprak Özellikleri:

Yaprakları bu bitkye tamamen hakimdir. Her daim yeşil olan yaprakları 2-3 cm boyundadır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(10 adet)

Genel Özellikleri:

Dünya'da sadece Şarkîkaraağaç ve suriyede yetişir. Mavi sedir denilen bir türü vardır bu ağaçların. Mavi sedir adı ise yazın güneş batmak üzereyken üstlerine mavi bir sis çökmüş gibi görünmelerinden gelir.

Gövde Özellikleri:

Boyları 10-40 m arasında değişiri dallar gövdeye dik olarak çıkar.Piramit biçimlidir. Dipten itibaren dallanır.

Yaprak Özellikleri:

Yaprakları mavi-yeşil, gümüşi gri veya nadiren açık ya da koyu yeşil renkli olup 2-2,5 cm uzunluğundadır. Kozalakları parlak açık kahverengi, 5-7 cm uzunlukta ve uç kısmı basıktır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(2 adet)

Genel Özellikleri:

Avrupa ve Asya'da yetişen salkım biçiminde güzel kokulu çiçekler açan leylak cinsi üyeleri,bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilirler,Leylak zeytingiller (Oleaceae) familyasından, 20'ye yakın türü bulunan, bahçe ve parkların süslenmesinde çok kullanılan soğuklara oldukça dayanıklı ağaççıklardır.

Gövde Özellikleri:

3-4 metreye kadar uzayabilir. Zayıf bir yapısı vardır.

Yaprak Özellikleri:

Yaprakları parlak yeşil renkte, kenarları düz ve kalp şeklindedir. Bir yıllık dalları üzerinde bulunan çiçekleri bahçe süslemesinde kullanıldığı gibi kesme çiçekçiliktede kullanılır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(10 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asyadır. Baklagiller (Fabaceae) familyasından olan bir ağaç türüdür.En önemli özelliği toprağa azot bağlamasıdır.

Gövde Özellikleri:

10 metreye kadar boylanabilen, tek gövdeli, yaprak döken, çalı görünümünde bir ağaççıktır.

Yaprak Özellikleri:

Yapraklar karşılıklı, basit, dairemsi 7-12 cm kadardır. Dip kısmı kalp şeklinde, ucu yuvarlak, kenarlar tamdır. Gençken yapraklar daha yassıdır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(9 adet)

Genel Özellikleri:

Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişir.Ülkemiz de daha çok Karadeniz bölgesinde görülür. Huşgiller (Betulaceae) familyasından Corylus cinsini oluşturan çalı ve ağaç türleridir.

Gövde Özellikleri:

Fındık ağacı türlere bağlı olarak çalı formunda olduğu gibi, 15-20 m’ye kadar da boylanır. Kültür çeşitlerinin çoğu 3-4 m boyundadırlar.

Yaprak Özellikleri:

Basit, yuvarlak yaprakların kenarları çift dişli, ucu sivridir. Çiçekler yapraklardan hemen önce ilkbaharda açar. Bir evciklidir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(5 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Anadoludur. Söğütgiller (Salicaceae) familyasından Salix cinsini oluşturan boylu ağaç veya bodur çalı şeklinde görülebilir. Aspirin ilacının aktif maddesi olan salisin, söğüt ağacının kabuğundan elde edilir.

Gövde Özellikleri:

30-35 metreye kadar boylanabilen bir ağaçtır.Gövde kalınlığı 2 metreye kadar ulaşabilir.Kabuğu açık renklidir.

Yaprak Özellikleri:

Çoğunluğu kışın yaprak döken, ender olarak da her dem yeşil kalan odunsu bitkiler. Tek bir pul ile örtülmüş olan tomurcuklar çoğunlukla sürgüne yatmıştır.

Yapraklar parçalanmamış, sadedir ve uzun şerit halinde veya eliptik yapıdadır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(10 adet)

Genel Özellikleri:

Kuzey Yarıkürenin ılıman iklime sahip bölgelerine yayılır. Çitlembik (Celtis), yaklaşık 60-70 tür barındıran, her yıl yaprak döken bir ağaç cinsidir.

Gövde Özellikleri:

Genellikle orta büyüklükte ağaçlardır, boyları 10-25 metre uzunluğundadır, nadiren 40 metre uzunluğa ulaşabilirler. Esmer renkteki gövde, düzgün bir kabuğa malik olup, genç dalları ince ve bükülebilme kabiliyetinde olduğundan aşağı doğru sarkmaktadır.

Yaprak Özellikleri:

Yaprakların üst yüzüne göre daha açık yeşil olan alt yüzlerinde tüyler

bulunmaktadır. Yeşilimsi sarı renkteki uzun saplı çiçekler ya erdişidir, tek olarak bulunurlar.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(10 adet),Afganistan(12 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Doğu Avrupa ve Anadoludur. Ülkemizde Trakya, Marmara çevresi, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de saf ve karışık olarak yayılış gösterir. Betulaceae familyasının Alnus cinsinden ağaç türleridir.

Gövde Özellikleri:

Boyları 20 m’yi aşabilen, esmer kabuklu, seyrek dallı bir ağaçtır.Genelde düzgün gövdeli olan ağaç bazen çalı halinde bulunur.

Yaprak Özellikleri:

Kışın yapraklarını dökerler. Almaşık dizilişli olan Kızılağaç basit yapraklıdır. Yaprak kenarları çift dişlidir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(5 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Kafkaslar ve Karadenizdir. Şimşir, şimşirgiller (Buxaceae) familyasının Buxus cinsinden çalılardır. Genel olarak çalı nadiren ağaççık formunda herdemyeşil bitkilerdir.

Gövde Özellikleri:

Çok yavaş büyür. Maksimum 2-3 m. boy yapar. Yuvarlak ve sık bir tepe yapar. Tepe çapı 2-3 m.dir.

Yaprak Özellikleri:

Sürgünleri dört köşelidir. Yaprakları derimsi, tam kenarlı ve tüysüzdür. Kuşüzümüne benzer meyveler verir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Belçika

Genel Özellikleri:

Anavatanı Avrupa ve Sibiryadır.Çam, Pinaceae (çamgiller) familyasından Pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türüdür.

Gövde Özellikleri:

Her zaman yeşil, yuvarlak tepeli bir ağaçtır. İleri yaşlarda tepesişemsiye biçimine dönüşür. 20-25 metre boylanabilir. Gri kızıl kahverengi gövde pulsu kabuklu ve derin çatlaklıdır. Bir metreyi aşan çap yapabilir.

Yaprak Özellikleri: Parlak açık yeşil, 10-15 cm boyundaki iğne yapraklar sivri uçlu ve batıcı olup, ikili gruplar halinde bej renkli bir kınla diplerinden birbirine bağlanmıştır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Belçika,Fransa(1 Paket tohum)

Genel Özellikleri:

Doğal olarak Asya, Kuzey Amerika ve Japonya'da yetişmektedirler. Herdemyeşil olan Kamasparis Cupressaceae familyasındandır. Yarı ibreli olan kamasparisin bir çok türü ve bu türlerin sayısızvaryeteleri bulunmaktadır. Boylu, bodur ağaç ve çalı formunda olabilirler.

Gövde Özellikleri:

Yaz kış yeşil, yüksek boylu ağaç veya çalı formundadır. Değişik formları ve değişik renkleri vardır.Boyları 20 metreye kadar ulaşabilir.

Yaprak Özellikler:

Yaprakları pul şeklindedir. Yaprakları genellikle dalcıklarda dört sıra hâlinde karşılıklı dizilmiştir. Bazı kültür formlarında yapraklar iğne şeklinde,

bazılarında ise hem iğne hem de pul yapraklar bir aradadır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Batı Almanya

Genel Özellikleri: Anavatanı Kuzey Amerikadır. Genel olarak dağların vadi boyunca devam eden nemli düz topraklarında iyi bir büyüme gösterir, diğer yandan az yağmur alan yerlerde yavaş büyüme yapar. Mavi ladin diğer ladin türleriyle melez yapmaz. Gövde Özellikleri: Kabukları ince ve pulludur. Genç ağaçlarda taç konik, yaşlılarda silindiriktir.Çamgiller (Pinaceae) familyasından 25-30 m'ye kadar boylanan ve 1,5 m'ye kadar çap yapabilen ladin türüdür. Yaprak Ozellikleri: Sürgünler kalın, turuncu-kahverengi, genellikle pürüzsüzdür. İğne yapraklar 15-30 mm uzunlukta, kalın, soluk boz-yeşil veya parlak mavidir. İğne yapraklar koparılınca kötü bir koku verir. Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Amerika Birleşik Devletleri(310 adet

)

Genel Özellikleri: Anavatanı Amerikadır. Ankara ve İç Anadoluda kolay yetişir. Arizona Servileri oldukça hızlı gelişen bitkilerdir. Tek başına kullanıldığı gibi bu özelliğinden dolayı bahçenin hakim rüzgar alan cephesine rüzgar kesici çit oluşturmak için de kullanılır. Fazla su isteği yoktur. Gövde Özellikleri: 10-15 m boy yapabilir. Genç ağaçlar piramit şeklindedir, ağaç olgunlaştıkça dallar yatay bir hal alır ve genişlemeye başlar ve 4-5 m çap yaparlar. Yaprak Ozellikleri: Yaprakları daimi yeşil, pul yaprak ve iğne yaprak halindedir.Pul yapraklı olanlarda yapraklar karşılıklı, iğne yapraklı olanlarda ise yapraklar çevrel dizilmişlerdir. Her iki yaprak tipine bazı türlerde bir arada rastlanır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Amerika Birleşik Devletleri(100 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Anadoludur. Söğütgiller (Salicaceae) familyasından yapraklarının altının beyaz olmasıyla tanınan bir kavak türüdür.

Gövde Özellikleri:

30-40 m'ye kadar boylanır. Beyaz parlak kabukları uzun seneler gövde üzerinde çatlamadan kalır. kabuk üzerinde büyük baklava dilimi gibi koyu renkli lentiseller bulunur.

Yaprak Özellikleri:

Sürgünlere göre yapraklar farklılık gösterir. Uzun sürgünler üzerindekiler parçalı düzensiz dişli ve alt yüzeyleri beyaz tüylerle kaplıdır. Kısa sürgünler üzerinde bulunan yapraklar ise daha küçük, dairesel olup kenarları düzensiz dilimli dişlidir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Mısır(8 adet),Afganistan(15 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Amerika'nın Virginia eyaletidir. Ülkemizde sahil şehirlerimizde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Güneşli yerleri sever. Islak, nemli toprakları tercih eder. Minimum sıcaklık isteği -15°'dir. Deniz kenarından 1000 metre rakıma kadar yetiştirilir.

Gövde Özellikleri:

15 metreye kadar boylanan dağınık dallı yayvan tepeli bir ağaççıktır.

Yaprak Özellikleri:

Geniş ayalı yaprakları 10-20 cm uzunluğunda, tam kenarlıdır. Kışın yaprağını döker. Kurullar halinde dik duran beyaz çiçekleri haziran-temmuz aylarında açar. Sonbaharda 20-40 cm boyunda baklamsı meyveleri oluşur.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Mısır(6 adet),Yugoslavya(20 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Kuzey Amerika ve Asyadır. Sürgün verme özelliğine sahiptir. Hızlı büyür, budamaya elverişli olduğundan canlı çit olarak bağ bahçe etrafında yetiştirilir.

Gövde Özellikleri:

Kışın yaprağını döken kalın dallı, dağınık tepeli ağaçlardır. 40-45 metreye kadar boy yapar, gövde ve dallarında üçlü çatallanan sivri uçlu dikenleri bulunur.

Yaprak Özellikleri:

Yaprakları tüysüdür. Yeşil renkli çiçekleri 4-5 cm uzunluğunda salkım vaziyetindedir. Meyveleri uzun boylu 3 cm enindedir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Mısır(6 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Afrikadır. Birçok akasya türü (en başta A.decurrens, gümüşi akasya (A. dealbata), A.baileyana, A.longifolia) bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Genellikle güzel görünüşü ve akasya kokusu nedeniyle park, bahçe ve yol kenarlarına dikilir. Gövde Özellikleri: Dalları sarkık ve salkım çiçekli 9–10 metre boyuna ulaşabilen bir ağaçtır. Akasya sert bir ağaçtır. Dokusu sıkı ve sağlamdır. Esnektir. Yarılmaya karşı büyük direnç gösterir. Yaprak Özellikleri: Yapraklar, kimisinde tüysü bileşik, kimisinde, özellikle Avustralya'da yetişen türlerin çoğunda yeşil lam halinde yaprak sapı biçimindedir; bu da onlarda terlemeyi önemli ölçüde azaltır..

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Mısır(6 adet)

Genel Özellikleri:

Doğal olarak Avrupa, Kafkasya ve Türkiye'de bulunur. Özodunu kırmızı, ağır ve güç yarılır. Geniş bir tepe şekli geliştirir. Budamaya yatkındır ancak ihtiyaç duymaz. Güçlü kalp kök sistemi geliştirir.

Gövde Özellikleri:

Yaşlı gövdenin düzensiz çatlaklı, koyu renkli kalın bir kabuğu vardır. Genç sürgünler önceleri tüylü, sonra çıplaktır. Tomurcuklar yeşilimsi esmer renkli pullarla örtülü olup üzeri tüylüdür.

Yaprak Özellikleri:

Yapraklar 5-10cm büyüklüğünde, çoğunlukla 3-5 lopludur. Lopların uçları küttür. Dip tarafı yürek gibidir. Her iki yüzü gençken yumuşak tüylü, sonra tüylüdür. Koparıldığında süt çıkan uzun bir sapı vardır. Yapraklar sonbaharda dökülmeden önce sarı ya da kırmızı renkler alır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Fransa(25 adet)

Genel Özellikleri:

Ana vatanı Kuzey Avrupadır.Adi huş ve beyaz huş olarak bilinir. Olgun ağaçlar grubuna girer. Dağınık gözeneklidir. İlkbahar ve sonbahar dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir.

Gövde Özellikleri:

Uzun iplikli ve düzgün yapılıdır. İç odunu ile dış odun aynı renktedir. Huş tarımsı beyaz bir ağaçtır. Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir. Sıkı ve ince yapılıdır. Orta sert bir ağaçtır. Bükülgendir. Kururken çok çalışır ve çatlar. Torna işlerinde güçlük çıkarır.30 metreye kadar boylanabilirler

Yaprak Özellikleri:

Yapraklar normal olarak dizilmiş, kenarları ince veya kaba dişli ya da lopludur. yapraklar elle ezildiğinde güzel kokar.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Fransa(25 adet)

Genel Özellikleri:

İspanya’ dan Türkiye’ ye kadar olan bölgede yayılma gösterir. 3 türü vardır; bu türlerden ikisi küçük ağaç, biri ise çalı formundadır.

Gövde Özellikleri:

5 metreye kadar uzayabilir. Gövde kabuğu yeşil renkli, dar kabukları düzgündür. Kışın yaprağını döken bir türdür.

Yaprak Özellikleri:

Yaprakları 3 yaprakçıklı, koyu yeşil renkli ve sapları uzundur. Çiçekleri sarı renkli, genellikle sarkıcı formda ve yaprak koltuğundan çıkarken salkım durumundadır. Meyve uzun, düz ve bakla biçiminde içinde çok sayıda tohum bulunur.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Fransa(25 adet)

Genel Özellikleri

Batı Asya, ülkemiz ve Doğu Avrupaya doğru yayılım gösterir. Mahleb ağacı gül ailesinden bir ağaçtır. Kimi bölgelerde koruma altına alınmış artık ender rastlanan bir ağaçtır.

Gövde Özellikleri:

Mükemmel bir Bonsai ağacı olabilen Mahleb, Nisandan Mayısa çiçeklenen dalları, hastalıklara karşı dayanıklı bir gövdesi vardır.

Yaprak Özellikleri:

Parlak yeşil kalp şekilli yaprakları ile nadide bir ağaç. Çift cinsiyetli olan ağaç kendi kendini polenler ve meyvelenir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Fransa(20 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı İsveçtir. Yaz kış yeşilliğini yitirmeyen bir çam ağacı türüdür. Yaprak, kabuk, çiçek ve meyveleri şifa olarak kullanılır. Gövde Özellikleri: 70 metreye kadar uzayabilen. Uzun ömürlü bir ağaçtır. Gri kızıl kahverengi gövde pulsu kabuklu ve derin çatlaklıdır. Bir metreyi aşan çap yapabilir. Yaprak Özellikleri: Güzel kokulu ve iğne yapraklıdır, çiçekleri kahverengidir. çam balı denilen balla, çam poleni çiçek tozu poleni, arılar tarafından bu ağaçların çiçeklerinden elde edilir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Almanya(8 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Anadoludur. Erik, gülgiller (Rosaceae) familyasından Prunus cinsinden meyvesi yenen bir ağaç türüdür. Türkiye'de Doğu Anadolu'nun yüksek yayla mıntıkası ile, Güneydoğu Anadolu'nun kurak ve çok sıcak bir kısım yerleri hariç her tarafta yetişir. Gövde Özellikleri: Erik ağaçları tür ve çeşitlerine göre iri boylu ağaçları teşkil ettikleri gibi, küçük boylu ağaçlar veya çalı şeklinde olanları da vardır. Yaprak Özellikleri: Farklı dönemlerde olgunlaşan eriğin, farklı biçim ve büyüklükteki meyvelerinin ince kabuğu, türlere göre yeşil, sarı, kırmızı ve mor renklerdedir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Almanya(17 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Anadolu İran ve Çindir.Orta güneşli, killi kumlu ve kırmızı toprakları çok sever. Yediveren, Bodur, Sadberk, Sarmaşık gibi çeşitleri vardır. Gövde Özellikleri: Boyları 3-4 m ye kadar çıkabilir. Gövde kabuğu damarlı ve çatlak bir görünüme sahiptir. Yaprak Özellikleri: Şifası, sağlıklı yetişen Güllerin yaprakları, dalları, taze ya da gölgede kurutularak saklanan çiçekleridir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Almanya(135 adet)

Genel Özellikleri: Giresun, Güney Kafkasya, Hazar Denizi ve Kuzeydoğu Anadolu'da doğal olarak bulunan meyve ağacı. Gülgiller (Rosaceae) familyasından olan bir ağaç türüdür. Gövde Özellikleri: Yabani kiraz ağaçları 20-25 m'ye kadar boylanabilirken bahçe kirazı (Prunus: Cerasus avium) daha kısa boylu bir ağaçtır. Düz ve dik gövdeleri grimsi siyah ya da donuk siyah renkli ve enine çizgilidir. Yaprak Özellikleri: Dalları düzgün olan kiraz ağacının yaprakları vişneninkinden daha iri, oval biçimli, yaprak ayası buruşuk, alt yüzü tüylü, ucu sivri ve kenarları testere gibi dişlidir. Çiçekleri tek tek değil, bazen altıya kadar değişen sayılarda ve pembe-beyaz renktedir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Japonya(35 adet), İngiltere(50 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Karadenizdir. Özellikle kayın ormanlarının altında yer alır. Ormancılık bakımından zararlı bir alt flora bitkisidir. Kökler derine gider. Gövde Özellikleri: Karayemiş; 5-6 m boyunda veya boylu çalı şeklindedir. Düzgün ve genellikle dik bir gövde yapar. Gövde grimsi siyah, donuk siyah renktedir. Sert odun dokusu ve kuvvetli bir dal sistemi vardır. Yaprak Özellikleri: Kışın yaprağını dökmeyen ağaççıktır. Yaprak, boyları 5 – 25 cm uzunlukta olan yapraklar, elips yada uzunca yumurta biçiminde, kısa saplı, sivri uçlu, tam kenarlı veya düzensiz seyrek dişlidir..

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İtalya(5 adet)Anıtkabirde şu an bulunmamaktadır.(28.03.2013)

Genel Özellikleri: Anavatanı Kuzey Amerikadır. Dişbudak, zeytingiller (Oleaceae) familyasının Fraxinus cinsini oluşturan ağaç türüdür. Yaprak döken veya bazen herdem yeşil ağaç veya çalı formunda olabilirler.

Gövde Özellikleri:

Maksimum boyu 10-30 m arasında değişebilen dolgun ve düzgün gövdeli yuvarlak tepeli ağaç türüdür.

Yaprak Özellikleri:

Tek tüysü yaprakları karşılıklı veya bazen dalların ucunda sarmal dizilişlidir. Yaprak ve yaprakçık sapı tabanı çoğu kez kalınlaşmıştır. Bileşik salkımlı çiçek kurulu uçta veya sürgünün ucundaki koltuktan ya da önceki yılın yan

sürgünlerinden gelişir. Brahteler ince uzun mızraksı olup geçicidir veya bulunmaz.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İspanya(1 adet)

Genel Özellikleri:

Sapindaceae familyasından Aesculus cinsinden ağaç ya da çalı formundaki kışın yapraklarını döken bir ağaç türüdür.

Gövde Özellikleri:

Boyu 25-30 metreye kadar çıkabilir. Yaşlanınca pramidal bir görüntüsü vardır.

Yaprak Özellikleri:

Yapraklar uzun saplı ışınsal tüysü 5-9 yaprakçıklı olup el görünüşünde kenarları dişli ya da düzdür. Sapı uzundur. Dizilişi karşılıklı; kenarları düz veya dişlidir. Çiçekleri bir evcikli ya da erdişidir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İspanya(3 adet)

Genel Özellikleri:

Avrupadan Himalayalara kadar doğal olarak bulunur. Ceviz, cevizgiller familyasından Juglans cinsinden tek tüysü yaprakları karşılıklı dizilmiş ve aromatik kokulu ağaç türlerinin ortak adıdır.

Gövde Özellikleri:

Gövdesi oldukça kalındır. Gövde kabuğu düz ve gri renklidir. Boyu 30 metreye kadar uzayabilir.

Yaprak Özellikleri:

Kışın yaprağını döken ağaçlardır. Genç sürgünlerin özü bölmelidir. Tomurcuklar az sayıda pullarla örtülmüştür. Yaprakçıkların kenarları bazı türlerde ince dişli, bazılarda ise düzdür (tam kenarlı). Yaprakçık sayısı türlere göre 5-23 arasında değişir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

İspanya(1 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Akdenizdir. Cupressaceae (servigiller) familyasından olan bir ağaç türüdür.Güzel görüntüsünden dolayı tüm dünyada park ve bahçelerde kullanılır.

Gövde Özellikleri:

15-20 metre boylarında, önceleri piramidal, yaşlandıkça yuvarlaklaşan tepe yapısı olan bir ardıç türüdür. Dalları yukarıya yönelik, ya da yatay olarak yanlara doğru açılmışlardır.

Yaprak Özellikleri:

İnce sürgünleri, uçları kalkık olmayan sürgünlere yatık pul yaprakları ile ayrılır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(5 adet)

Genel Özellikleri:

Kuzey Amerika'nın batısı ile Çin'in güney batısında Japonya ve Formoso'da ormanlar kuran boylu ağaçlardır.

Gövde Özellikleri:

Genellikle piramit tepe geliştirirler. Ana dalları gövde üzerinde çevrel dizilidir. Genç ağaçların gövde kabuğu ince, düz, çatlaksız, yaşlı ağaçların gövde kabuğu ise kalın boyuna ve derin çatlaklıdır.Boyları 60-85 metreye kadar çıkar.

Yaprak Özellikleri:

Herdem yeşil olan bu cinsin iğne yaprakları sürgünlere sarmal dizilmişlerdir, ancak ışığa yönelmeleri sonucu iki sıralı sarmal, yani tarakvari görünüm alırlar.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(5 adet)

Genel Özellikleri:

Kuzey ve Orta Amerika ile Doğu ve Güney Asya’da doğal olarak yaşayan 90 kadar türü vardır.Aynı zamanda ağaç ve ağaççık tipinde olan türleri de vardır.

Gövde Özellikleri:

Boylu ya da bodur çalı formunda yaz kış yeşil odunsu bitkilerdir. Boyları 3 metreye kadar çıkabilir.

Yaprak Özellikleri:

Yaprakları tek yaprakçıklı, tüysü, pek az olarak da üçlüdür. Yaprakçılar derimsi kenarları seyrek dişli, dişlerin ucu çokça diken durumunda yaprağın dizilişi ise almaçlıdır. Dallarda diken bulunmaz.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(6 adet)

Genel Özellikleri.

Anavatanı Orta Avrupa ve Akdeniz ülkeleridir. Porsukgiller (Taxaceae) familyasından Taxus cinsinden ibreli ağaç türüdür.Türkiye'de Porsuk ağacının nesli tehlikededir.

Gövde Özellikleri:

Çoğunlukla boylu çalı, bazen de 20 metreye değin boylanabilen sık dallı, yuvarlak tepeli bir ağaç görünümünde olan Adi Porsuk’ta, kırmızı kahverengi olan kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür.

Yaprak Özellikleri:

İğne yapraklar, 1-2,5 cm uzunluğunda olup, koyu yeşil ve üst yüzleri parlaktır. İğne yaprakların uçları sivri ve enine kesitleri yassıdır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(3 adet),İngiltere(50 adet),Belçika,Yunanistan

Genel Özellikleri:

Anavatanı Güney Avrupa ve Orta Asyadır. . Ülkemizde doğuda Kuzey Anadolu sahilleri boyunca Belgrad Ormanlarına kadar uzanır. Fagaceae familyasından Castanea cinsini oluşturan ağaçlardır. Yaprak döken bazen çalı formunda olan orman ağaçlardır.

Gövde Özellikleri:

Gençken gri ve çatlaksız gövde ileri yaşlarda gri-kahverengine dönüp çatlaklanır. 2 metreyi aşkın çap yapabilir.20 metre boya ve 10 metre genişliğe ulaşabilir.

Yaprak Özellikleri:

Yaprak koltuğunda çıkan tomurcuklarla yalancı uç tomurcukları vardır. Yapraklar sarmal dizilmiş fakat bükük iki sıralı görünür. İkincil damarlar birbirine paralel uzanır. Yapraklar kalın kimi zaman sert, mızraksı, kenarı dişli ve kılçıksı yapıda olabilir.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(5 adet)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Kuzey Amerika, Avrupa'nın doğusu ve Asya'dır.Çınargiller (Platanaceae) familyasından Platanus cinsini oluşturan uzun boylu kalın çaplı ağaç türüdür. Çınarlar ormanlardan daha ziyade dere, ırmak ve nehir yataklarında bulunsa da esasen süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Gövde Özellikleri: Boyları 35 metreye kadar uzayabilir.Gövdesi oldukça kalındır. Kabuğu çatlak ve serttir.

Yaprak Özellikleri:

Yaprağı asma yaprağına benzer. Uzun, ince ve kırmızı sapları vardır. Çiçeği beyazımtrak meyvesi haşin, tüylü ve yeşildir Kozalakları ve yaprakları faydalıdır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(10 adet)

Genel Özellikleri: Anavatanı Kuzey Amerikadır.Söğütgiller (Salicaceae) familyasından Populus cinsini oluşturan ağaçlardır. Sulak yerleri seven bir ağaçtır. Rüzgarlı havalarda çıkardığı güzel ve dinlendirici ses ile bilinir.

Gövde Özellikleri:

Hızlı büyüyen ve 35 metreye kadar boy atabilen bir ağaçtır.Gövde çapı 3 metreye kadar çıkabilir. Kabuğu serttir.

Yaprak Özellikleri:

Çoğunlukla uzun saplı olan yaprakları üçgen, elips, yumurta-yürek biçiminde loplu veya dar şerit halinde olmak üzere değişik formlarda ve boyuttadır.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Yugoslavya(20 adet)

Genel Özellikleri:

Çamgiller (Pinaceae) familyasından Orta ve Güney Avrupa'nın dağlık bölgelerinde yetişen bir çam türüdür. Ülkemizde Karadenizde görülür.

Gövde Özellikleri:

5-10 m boylu piramidal bir yapıya sahiptir. Dallar çevrel olarak dizilmiştir.

Yaprak Özellikleri:

İğne yapraklar koyu yeşil, 3-8 cm uzunlukta ve sık dizilmiş, ucu küt, kalın, sert, düz veya tırpan biçiminde ve ikilidir. Ağaç üzerinde 5-10 yıl kadar kalır. Kozalaklar 2-6 cm uzunlukta, yumurta biçiminde, kısa saplı, tek veya 2-3 tanesi bir arada bulunur.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Avusturya,Fransa(1 Paket tohum)

Genel Özellikleri:

Anavatanı Kafkaslar ve Orta Asyadır.Çamgiller familyasından Pinus Armandii cinsinden olan iğne yapraklı orman ağaçlarıdır.

Gövde Özellikleri:

Orta büyüklükte bir ağaçtır, 15-25 m'ye kadar boy yapar. Kabuk portakal kırmızısı renginde ve kalındır.

Yaprak Özellikleri:

İğne yapraklar ince 6-10 cm uzunluğunda sarımsı yeşildir. Kozalaklar dar konik 5-10 cm uzunluğunda gençken kapalıdır. Kozalaklar ilk zamanlarda yeşil, 24 ay sonra kırmızımsı-kahverengiye dönüşür.

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Güney Çin

Genel Özellikleri:

Anavatanı Çindir.Çamgiller (Pinaceae) familyasının Abies Chensiensis cinsinden olan iğne yapraklı ağaç türüdür. Göknar türleri genellikle yarı gölge ortamlarda iyi gelişme gösterir. Nemli ve verimli orman topraklarını tercih ederler.

Gövde Özellikleri:

Boyları 40 metreyi bulabilir.Piramidal veya dar konik bir şekilde gelişme gösterir. Gövde genel olarak çatallanma göstermez, dallar gövdeye çevrel olarak dizilmiştir.

Yaprak Özellikleri:

Tek evciklidir. Erkek çiçekler, sürgünlerde üst yaprakların koltuğunda, uçları aşağı yönelmiş, pul şeklinde örtü yapraklarıyla korunur. Dişi çiçekler sürgün üzerinde tek tek bulunur

Gönderen ülkeler ve Anıtkabirde bulunduğu yerler;

Güney Çin